rubrik.gif (12925 bytes)

 

    Pianostämmare och -tekniker                     

Kort introduktion till min hemsida och verksamhet

Heltidsarbetande pianostämmare och -tekniker med östra Norrbotten och nordvästra Finland samt  Listerlandet i Blekinge som huvudsakligt arbetsområde.  Uppväxt vid gränsen till Finland och  naturligtvis tvåspråkig. Bosatt på Seskarö, c:a 26 km från Haparanda samt fiskeläget Krokås i  på Listerlandet i Blekinge som alternativ hemort.
 

Företagsprofilen

Utexaminerad från Pianoteknikerskolan i Stockholm, arbete på skilda håll i Sverige och utomlands bl.a. praktik på Steinways serviceverkstad i Berlin och  ett gammalt förflutet som krogpianist har skapat många sagolika kolorerade bokmärken i livets album. Återvände 1984 till hemkommunen för att arbeta som pianotekniker och stämmare.
Genom att målmedvetet arbeta med stor regelbundenhet i besöken, har en stabil och om-fattande kundkrets byggts upp. Detta gör det möjligt att effektivt fylla dagarna med arbete över hela området och på så sätt klara ekonomin utan att plåga kunderna med onödiga rese-kostnadsuttag. Dessa är ju annars en stor börda vid all serviceverksamhet i glesbygd.

Är sedan många år auktoriserad medlem i Sveriges Pianostämmare o. -teknikerförening.  Detta bör vara en viss trygghet för mina kunder, eftersom det borgar för  den formella  kompetensen. Dessutom kräver medlemskapet ett fackmannamässigt ansvar för  yrket.

Kontaktinformation

P.g. av resandet är det lättast att komma i kontakt med mig på följande sätt:

   Mobil: 070-680 94 63
Adress: P-O.Bergqvist   Krokåsv. 38 B,
Postadress:  S-294 75  SölvesborgSidan uppdaterad 2013-04-08