rubrik.gif (12925 bytes)

 

På fältet

Tackvare den stora kundkretsen har jag fina möjligheter att organisera kundbesöken på ett sätt som blir fördelaktigt för kunden. Även om en beställning kommer långväga ifrån, brukar det oftast finnas möjligheter att fylla resan med arbete. Resekostnaderna blir proportionellt  så låga att dom inte besvärar mig och följaktligen inte heller min kund. Kontakta mig i så god tid som möjligt, detta bidrar till att hålla nere kostnaderna!
Tänk på att Ditt instrument behöver regelbunden omvårdnad även om det inte används så ofta eller inte ens alls. Det är tiden och växlingarna mellan sommar och vinter som är bovarna, öronen vänjer sig lätt vid ett ostämt piano, men strängarna kan ta stryk av att inte sträckas upp regelbundet.
           Jag får ofta höra att det inte är så noga med att stämma pianot eftersom ingen spelar på det. Detta är ett farligt resonemang eftersom förändringar som sker då inte uppmärksammas på samma sätt. Pianon och flyglar räknas till träinstrument och har hundratals små delar i mekaniken, oftast gjorda av trä, och även om mycket hög råvarukvalitet använts vid tillverkningan påverkas och förändras materialet i viss mån med tiden. Även axlar kan kärva fast eller krypa ut ur sina lagersäten (garneringar).
            Låt stämma helst vart år och låt i alla händelser det aldrig bli mer än 2 år mellan servicintervallen. En seriös yrkesman kollar hela instrumentet, drar mekanikskruvarna, gör rent, kollar pedalsystemet, riktar upp hammare och jämnar ut tonen (intonerar) förutom att han stämmer och ser till att tonnivån hålls i rätt höjd. Lyssna inte på en massa goda råd och hokus-pokus från icke-fackmän om vattenburkar i pianot mm.mm. Är Du det minsta tveksam i en skötselfråga, kontakta en auktoriserad stämmare och be om hjälp, det kostar ingenting att fråga!

            S.P.T.F. - Sveriges Pianostämmare- och Teknikerförening - är en organisation som har som mål att bevara och utveckla en krävande hantverkstradition som har gamla anor i vårt land. Genom seminarier, internationellt utbyte, kurser och utbildningsprogram strävar föreningen efter att bland sina medlemmar ständigt hålla yrkeskompetensen på högsta nivå. Liksom systerorganisationerna i de övriga nordiska länderna är S.P.T.F. medlem i EURO-Piano där även liknande organisationer i de flesta övriga europeiska länderna ingår.